มลภาวะทางน้ำ

“น้ำ” เป็นสิ่งสำคัญในชีวิต ทั้งทางการบริโภคและอุปโภค น้ำที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติจะใสสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลพิษ แต่น้ำที่เกิดจากการทำลายล้างสิ่งแวดล้อม อาจทำให้เกิดเป็นมลภาวะทางน้ำขึ้นได้ ซึ่งทุกวันนี้ มนุษย์ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมกันเท่าใดนัก น้ำถูกใช้โดยสิ้นเปลืองและถูกทำให้ปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกหรือสารเคมีโดยไม่แยแส ขาดจิตสำนึก สถานการณ์ทีเด็ดของการขาดแคลนทรัพยากรน้ำอาจกำลังใกล้ถึงช่วงวิกฤติสุดๆ แล้วก็เป็นได้

มนุษย์ใช้น้ำกันอย่างสิ้นเปลืองในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ วัยรุ่นใช้น้ำสาดเล่นใส่กัน ใช้น้ำอย่างสิ้นเปลืองไปเป็นจำนวนมหาศาล แต่สิ่งที่เป็นทีเด็ดสุดที่ทำให้เกิดมลภาวะทางน้ำ นั่นคือการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และจากบ้านเรือน น้ำเสียเหล่านี้มีสิ่งสกปรกปนเปื้อนและมีสารอินทรีย์สูง ถูกปล่อยออกมาลงสู่แม่น้ำลำคลองโดยไม่ได้ผ่านการบำบัดน้ำเสียก่อน นอกจากนี้บางโรงงานก็บำบัดน้ำแบบไม่ได้มาตรฐาน ทำให้น้ำเสียยังคงอยู่ ทีนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือ น้ำจะมีสีดำคล้ำและมีกลิ่นเหม็น ซึ่งแน่นอนว่าน้ำเหล่านั้นจะน้ำมาใช้ในการอุปโภคและบริโภคไม่ได้แน่ๆ และหากในน้ำมีสารพิษปนเปื้อนอยู่ด้วยแล้วล่ะก็ อาจทำให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ทำให้เกิดการเสียสมดุลทางธรรมชาติ และระบบนิเวศในสิ่งแวดล้อมได้ในลำดับต่อมา นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและพาหะนำโรคต่างๆ อีกด้วย

ดังนั้น หากทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและใส่ใจที่จะป้องกันมิให้เกิดมลพิษทางน้ำ จึงควรร่วมมือร่วมใจกันรักษาแหล่งน้ำให้ใสสะอาด ไม่ทิ้งขยะ บำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลอง หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในการเกษตร ช่วยกันลดปริมาณการใช้น้ำและขยะในบ้านเรือน และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการสร้างจิตสำนึกแก่ทุกๆคนให้ตระหนักถึงความสำคัญของน้ำและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำให้มีคุณภาพที่ดีเพื่อชีวิตที่ดีของทุกคนต่อไป